Od pomysłu do realizacji


Od spełnienie swojego marzenia o domku rekreacyjnym dzieli nas kilka etapów które mogą przeciągnąć się w czasie.

Pierwszym etapem realizacji swojego marzenia o domku rekreacyjnym jest wybór jednego z naszych projektów oraz usytuowanie go na swojej działce.

Drugim etapem jest zgłoszenie chęci budowy budynku rekreacji indywidualnej do tego celu konieczne jest skompletowanie odpowiednich dokumentów:

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Decyzja o warunkach zabudowany i zagospodarowania terenu

Szkice/rysunki dotyczące domku, które dostarczy firma PPUH Gremet

Starostwo Powiatowe nie wydaje żadnego rodzaju zgody na budowę domku letniskowego. Zgoda następuje samoczynnie po upływie 21 dni od daty zgłoszenia, jeżeli w tym czasie Urząd nie wniósł do zgłoszenia żadnego sprzeciwu. Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać kompletu wymaganych dokumentów, Urząd wezwie do ich uzupełnienia co może znacznie wydłużyć termin rozpoczęcia inwestycji

Trzecim etapem jest rozpoczęcie budowy

Po stronie inwestora należy przygotowanie ławy fundamentowej. Pełną specyfikację dostarczy firma Gremet. Wykonanie ławy fundamentowej nie jest skomplikowaną czynnością i można ja wykonać we własnym zakresie. Decydując się na skorzystanie z usług firmy zewnętrznej należy wziąć pod uwagę czas oczekiwania na termin realizacji w niektórych rejonach Polski może to być nawet kilka tygodni.

Firma Gremet jest w stanie postawić domek na państwa działce w czasie od 1 do 2 tygodni.